This app is the property of Planbition BV. This app enables Planbition users to consult the schedule data also on mobile devices. By using the app, you state your unlimited agreement to this Privacy Statement.
Personal details
Planbition B.V. respects the privacy of all users of its applications and ensures the confidential treatment of the personal information provided by you. Any details being displayed and filled in are securely stored in the databases of Planbition. Any details you enter will only be used for carrying out the services that you have requested.

Planbition treats your data with the utmost care. For instance, we have taken various measures (both technical and organizational) to prevent data from getting lost or from being obtained by unauthorised third parties. All Planbition data traffic is executed via secure connections.
Warranty and Liability
Although we do our utmost to keep the app and its components up to date, unfortunately we cannot guarantee that this will be the case at any given moment. No rights may be obtained from the information contained in the app. On no account Planbition B.V. can be held liable for any damages being the direct or indirect consequence of and/or related to the use of this application and/or the failure of this application to function (fully) and/or the data (sources) of third parties used.
Improvements
We strive to make the app meet users’ requirements. Your opinion is very important in this respect. Should you encounter an error or find a point for improvement, we would very much appreciate your response. You can pass on your response by email: support@planbition.nl De app is eigendom van Planbition BV. De app maakt het voor gebruikers van Planbition mogelijk om de roostergegevens ook op mobiele devices te raadplegen. Door het gebruik van de app verklaart u zich zonder beperking akkoord met dit Privacy Statement.
Persoonlijke gegevens
Planbition B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar applicaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die worden getoond en ingevuld worden veilig opgeslagen in de databases van Planbition. De gegevens die u invoert worden alleen gebruikt om de diensten uit te voeren waarom u heeft gevraagd. Planbition gaat uitermate zorgvuldig met uw gegevens om. Zo hebben wij diverse (technische en organisatorische) maatregelen genomen om te voorkomen dat data verloren gaat of in handen van niet geautoriseerde derden komt. Al het dataverkeer van Planbition wordt uitgevoerd via secure verbindingen.
Garantie en aansprakelijkheid
Hoewel we onze uiterste best doen om de app en onderdelen daarvan up-to-date te houden kunnen we helaas niet garanderen dat dit op ieder willekeurig moment het geval is. Aan de informatie in de app kunnen geen rechten worden ontleend. Planbition B.V. is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van en/of in verband staat met het gebruik en/of niet (volledig) functioneren van deze applicatie en/of de gebruikte gegevens(bronnen) van derden.
Verbeteringen
Wij streven er naar de app op de wensen van de gebruikers te laten aansluiten. Uw mening is daarbij heel belangrijk. Mocht u ergens een fout of een verbeterpunt tegenkomen dan stellen wij uw reactie zeer op prijs. U kunt uw reactie geven per e-mail: support@planbition.nl